Puhelinterapeutit_logo_2020-01

Apua saa aina

Narsismi

Mitä on narsismi?

 

Kaikki me olemme kuulleet siitä ihmistyypistä, joka käyttää häikäilemättömästi hyväkseen läheisiään eikä kykene empatiaan tai rakkauteen, sekä uskoo omaan ylivertaisuuteensa. Kyse on tietenkin narsistisesta persoonallisuushäiriöstä. Mutta miten ihmisestä oikein tulee narsisti ja voiko narsismista parantua?

Narsistinen vanhempi siirtää kapean minuuden mallin lapseen

 

Lapsen yksilöityminen alkaa noin 2-vuotiaana, jolloin lapsen oma minuus alkaa muodostua. Psykologinen eristäytyminen vanhemmasta on tärkeää lapsen kehitykselle ja mielenterveydelle.

 

Narsistinen vanhempi ei osaa asettaa rajaa oman minuutensa ja lapsen minuuden välille. Lapset tyypillisesti voivat vaatia huomiota raivokkaasti ja itsekkäästi. Narsistinen vanhempi reagoi tähän varsin tavalliseen lapsen käytökseen joko nielemällä kaiken tai jättämällä lapsen kokonaan huomiotta. Nämä ääripäät haittaavat lapsen normaalia kehitystä.

 

Kaventunut minuus ja altistuminen narsismille voivat välittyä siirtotaakkana suoraan edelliseltä sukupolvelta. Lapsen tehtäväksi voi tulla edellisten sukupolvien tapaan oman vanhemman minuuden täydentäminen. Hänellä ei ole lupaa häiritä ja rasittaa vanhempaansa, eikä hänen sallita ilmaista vapaasti tarvitsevuuttaan ja sisintään. Jos hän uhmaa näitä sanattomia sääntöjä, rangaistuksena voi olla avoin hyökkäys, syyllistäminen tai puhekontaktin katkaiseminen.

 

Narsisti ottaa kumppanikseen alistujan

 

Narsisti ottaa usein kumppanikseen alistujan, joka on jäänyt vaille huomiota, arvostusta, turvaa ja elänyt narsistin tapaan rakkaudettomassa ympäristössä. Uhri hakee itsensä ulkopuolelta tyydytystä pahaan oloon ja hän kuvittelee löytävänsä sen narsistisesta kumppanista.

 

Narsisti ja uhri eivät kykene tasa-arvoisiin ihmissuhteisiin, vaan elävät molemminpuolisessa riippuvuussuhteessa. Heidän lapsuudessaan on saatettu noudattaa liian tiukkaa tai löysää kuria ja he ovat voineet kokea hylkäämistä, korkeita vaatimuksia ja kannustuksen puutetta.

 

Narsistin parisuhteessa korostuu tämän heikko häpeänsietokyky. Narsisti yrittää siirtää oman huonommuuden tunteensa muiden, kuten kumppanin tai lasten, kannettavaksi. Itse hän ei kuitenkaan tunnista eikä tunnusta hyväksikäyttöään.

 

Koska sekä narsistilla että tämän uhrilla on hämärtynyt minuus, alkaa uhri helposti toteuttaa narsistin unelmia. Aluksi narsistin tarvitsevuus voi jopa kohottaa uhrin itsetuntoa. Narsisti antaa suhteen alussa uhrilleen paljon huomiota, joka paljastuu vähitellen riippuvuudeksi.

 

Urin alistuminen rauhoittaa narsistia ja saa hänet tuntemaan itsensä entistä eheämmäksi. Myöskään uhri ei tunne itseään eheäksi vaan puolikkaaksi, joten narsisti täydentää hänen vaillinaisuuttaan. Usein uhri kantaa vastuuta narsistista ja tuntee syyllisyyttä tämän ongelmista.

Narsisti sietää heikosti yksinäisyyttä

 

Koska narsistilta ja uhrilta puuttuu erillinen minuus ja sisäinen turvallisuuden tunne, sietävät he huonosti yksinäisyyttä ja itsenäisyyttä. Narsisti voi olla niin huoleton, että päävastuu hänen elämästään kasaantuu uhrin kannettavaksi. Narsisti ahdistuu joutuessaan eroon kumppanistaan ja kontrolloi kumppaninsa liikkeitä esimerkiksi jatkuvilla puhelinsoitoilla.

 

Narsistin uhrille tyypillistä on jatkuva tarve tulla hyväksytyksi. Suhteen alussa narsistin antama rajaton huomio hivelee uhrin itsetuntoa.

 

Riippuvainen narsisti ei arvosta uhriaan eikä välitä vaikka satuttaa kumppaniaan. Päinvastoin, narsistin alkuperäinen tavoite on tehdä uhri riippuvaiseksi ja tuhota tämän oma tahto ja minuus. Narsisti ei siedä tunteita, joita esimerkiksi ero kumppanista tai toisen kuolema aiheuttaa, vaan on valmis nopeasti siirtymään uuteen suhteeseen.

 

Koska läheisriippuvainen uhri ei tunnista omia tunteitaan ja tarpeitaan, pelkää hän olla oma itsensä ja suostuu sulautumaan narsistiin. Uhri voi jopa katkaista yhteyden ystäviinsä ja sukulaisiinsa, jos mustasukkainen narsisti niin vaatii.

 

Narsistinen persoona uskoo, että muiden saama huomio on pois häneltä itseltään. Samoin hän uskoo että hänen saamansa huomio on pois muilta. Narsisti pyrkii siihen, että saa itse kaiken ja muut ei mitään.

 

Voiko narsisti toipua?

 

Narsisti ja uhri ovat välitilassa, jossa ihminen ei tiedosta kuka hän oikeasti on. Narsistin toipuminen voi alkaa sitten, kun hän uskaltaa tehdä täydellisen suunnan muutoksen. Narsistin tulee irroittaa katseensa muista ihmisistä ja siitä, mitä ja mihin hintaan heiltä on mahdollista saada itselleen ja keskitettävä huomio itseensä ja omaan tietoisuuteensa.

 

Narsistin ja uhrin on suunnattava huomio sisäänpäin ja hyväksyttävä kaikki tapahtunut ilman arvostelua. Toipuminen vaatii luopumista vanhoista itsekkäistä ja mielistelyyn pohjautuvista motiiveista. Tietoinen läsnäolo on toipumisen kannalta hyvin tärkeää. Siinä kiinnitetään huomio olemuksemme jokaiseen kolmeen osaan: kehoon, mieleen ja aitoon itseemme.

 

Kun hyväksymme kaikki inhimilliset tunteet ja tarpeet niiden myönteisine ja kielteisine piirteineen osaksi tietoisuuttamme, voimme sanoa kunnioittavamme ja rakastavamme itseämme. Tietoisuuden laajeneminen lisää vastuullisuuttamme oman elämämme ohjaamisessa ja edistää moraalista kehitystämme. Erityisen tärkeää on tiedostaa, että kaikenlaiset vihan tunteet ovat sallittuja, mutta niihin ei tarvitse jäädä kiinni.

 

Toipumistyönsä loppuvaiheessa narsistinen persoona huomaa selviävänsä yhä paremmin omin avuin ja tavottelevansa uusia tietoisesti asettamiaan tavoitteita. Tällainen omaehtoinen elämä lisää hänen itseluottamustaan ja parantaa hänen keskustelutaitojaan. Epäaito rakkaus ja teeskentely nousevat pelosta, aito rakkaus erillisyyden ja ykseyden sulautumisesta toisiinsa.

 

Mielen vapauttaminen itsekeskeisyyden myrkystä onkin suurin palvelus, jonka voimme tehdä itsellemme ja toisillemme.

 

Lähde: 

 

Salomaa, P. (2011). Narsismin tiedostaminen: Toipumisopas narsistille ja uhrille. Basam Books.

 

Keskustele narsismista matalalla kynnyksellä

 

Tarjoamme matalan kynnyksen puhelinterapiaa ja keskustelutukea 24/7. Voit keskustella mistä tahansa asiasta, joka aiheuttaa sinulle pahaa oloa tai ahdistusta. Voit keskustella narsismin lisäksi esimerkiksi parisuhdeongelmista, yksinäisyydestä, tai masentuneista ajatuksistasi, olivat ne mitä tahansa. Älä jää yksin, vaan soita meille.

terapeuttimme

Kohtaamme asiakkaamme ammattitaidollamme, persoonallamme sekä karttuneella elämänkokemuksellamme.

KATJA JÄRVENPÄÄ

Kriisityön erikoistumisopinnot
SEAL 1 (Soulteam Equine Assisted Learning)
Vihatyön ohjaamisen perusteet -koulutus
Ihminen tavattavissa -terapeutti ITT®
Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja (NVC)

Yhteystiedot

Turvallisuus

Emme kerää emmekä tallenna asiakkaidemme tietoja, joten voit soittaa meille turvallisesti ja luottamuksella kertomatta nimeäsi tai paikkakuntaasi.

 

Akuutissa vaikea-asteisessa mielenhäiriön tilanteessa ota yhteys suoraan oman alueesi terveyskeskukseen, päivystävään psykiatrian sairaalaan tai soita hätänumeroon 112.

 

Sivumme käyttää evästeitä anonyymin kävijäliikenteen analysoimista varten.